Protectia datelor

Incepând cu data de 25.05.2018, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circualție a acestor date (RGPD) vor fi direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene. Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare și in conformitate cu cerințele legale. Confidenţialitatea datelor de trafic aferente comunicărilor pe website-ul nostru respectă legile de protejare şi securitate a informaţiilor. 

 

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal care au fost anonimizate, criptate sau pseudonimizate, dar pot fi utilizate pentru reidentificarea unei persoane rămân date cu caracter personal și sunt vizate de RGPD.

Datele cu caracter personal care au fost făcute anonime în așa fel încât persoana fizică nu este sau nu mai este identificabilă nu mai sunt considerate date cu caracter personal. Pentru ca datele să fie cu adevărat anonimizate, anonimizarea trebuie să fie ireversibilă.

RGPD protejează datele cu caracter personal indiferent de tehnologia utilizată pentru prelucrarea datelor respective – este „neutră din punct de vedere tehnologic” și se aplică atât prelucrării automate, cât și prelucrării manuale, cu condiția ca datele să fie organizate potrivit unor criterii predefinite ( de exemplu, în ordine alfabetică). De asemenea, nu contează cum sunt stocate datele – într-un sistem de TIC, prin supraveghere video sau pe hârtie; în toate aceste cazuri, datele cu caracter personal sunt supuse cerințelor de protecție formulate în RGPD.

Exemple de date cu caracter personal:

Exemple de date considerate ca neavând caracter personal:

Referințe

CE CONSITUIE PRELUCRAREA DE DATE?

„Prelucrarea” acoperă o varietate amplă de operații efectuate asupra datelor cu caracter personal, inclusiv prin mijloace manuale sau automate. Aceasta include colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminareasau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin mijloace neautomatizate, dacă aceasta face parte dintr-un sistem structurat de evidență a datelor.

Termeni si conditii

Ne rezervam dreptul de a adauga, modifica ori sterge in tot sau in parte informatiile prin intermediul acestui website fara vreun avertisment prealabil. De asemenea, proprietarul isi rezerva dreptul de a inchide temporar sau definitiv, total sau partial acest website, fara nici o obligatie de notificare prelabila

Ne rezervăm dreptul de a restricţiona, suspenda sau înceta, fără notificare prealabilă, în orice moment, accesul dumneavoastră la acest website sau la orice secţiune sau parte a acestuia

Orice utilizator care viziteaza acest website si care ofera date cu caracter personal, isi manifesta acordul in mod expres si neechivoc pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal, in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si a oricaror reglementari viitoare.

Prin accesarea acestui website, dumneavoastra va exprimati acordul cu privire la acceptarea in totalitate a conditiilor prevazute in cuprinsul acestor mentiuni legale.